Ваш кошик порожній

укр eng
КРАМНИЦЯ ШОКОЛАДУ
укр eng
КРАМНИЦЯ ШОКОЛАДУ
Оплата та доставка
0 800 50 8338 tell_us@chocolate.lviv.ua
en
basket

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
  ЛЬВІВСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ  ШОКОЛАДУ
  (ОФЕРТА)

Наведений нижче текст є офіційною  публічною пропозицією, (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) укласти  Публічний Договір купівлі-продажу Товарів розміщених на Сайті «Львівської Майстерні Шоколаду» (надалі – Договір).
  Покупець приймає (акцептує) умови цієї пропозиції (оферти) в момент  оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Підтвердити  замовлення" на Сайті інтернет-магазину, що означає підтвердження  Покупця про ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його умовами.  Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди  звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї  пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому  порядку.
  Перед здійсненням купівлі товару на сайті «Львівської Майстерні Шоколаду» уважно прочитайте цю Оферту.

    

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  1.1. «Львівська Майстерня Шоколаду» –  Товариство з обмеженою відповідальністю «Шокоооооооолад», код ЄДРПОУ 36417791,  місцезнаходження: 79020, м.Львів,  вул.Поштова 16А.
  1.2. Продавці – «Львівська Майстерня Шоколаду», фізична особа-підприємець Турин Роман Володимирович (ІПН 3632700351), фізична особа-підприємець Шугало В'ячеслав Миколайович (ІПН 3419408231), товар яких розміщено на Сайті за погодженням «Львівської Майстерні Шоколаду».
  1.3. Покупець – фізична особа, яка  прийняла в повному обсязі та без виключень умови Договору (особа, яка здійснила  акцепт Оферти) в порядку визначеному цим Договором.
  1.4. Сторони – Продавець та Покупець.
  1.5. Сайт - сукупність сторінок, доступ  до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів,  об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за  адресою https://www.chocolate.lviv.ua/ та призначений для надання інформації  та оформлення замовлення Покупця на підставі цього Договору.
  1.6. Товар - опублікований на сайті  Інтернет-магазину перелік товарів, щодо яких вказуються ціна, назва, опис.  Також товар може супроводжуватися його зображенням.
  1.7. Замовлення – належним чином  оформлений запит Покупця на придбання та доставку, за вказаною Покупцем  адресою, Товарів.
  1.8. Представник Покупця – фізична  особа, яка пред’явить роздруковане замовлення або інший документ, що свідчить  про укладання Договору з Продавцем.
  1.9. Перевізник – юридична особа або  фізична особа – підприємець, який прийняв на себе за Договором обов’язки по  доставці Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем.
    

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2.1. Продавець зобов'язується на умовах  та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Товар Покупцю, а  Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його вартість.
  2.2. Товар замовляється Покупцем  виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних із  здійсненням підприємницької діяльності.
  2.3. Покупець гарантує Продавцю, що  володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його  умов.
 
    

3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

  3.1. Покупець може оформити замовлення  самостійно на сайті, на умовах цього Договору.
  Покупець оформляє Замовлення на Сайті  шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний «Кошик» та натиснувши кнопку  «Оформити замовлення». Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є  предметом цього Договору, визначаються у замовленні Покупця, розміщеному через  електронний каталог.
  3.2. При оформлені замовлення на сайті Покупець  зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:

  1. Ім'я, прізвище;
  2. електронну пошту.
  3. адресу доставки Товару;
  4. контактний номер телефону;
  5. та іншу необхідну інформацію.

3.3. Покупець несе відповідальність за  достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та відсутність  претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних  даних в полях «Ім’я», «Прізвище», «Номер телефону» та інших, Продавець повністю  звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.
  3.4. Покупець вправі оформити замовлення  на будь-який Товар, який представлений на сторінках Сайту. Кожний Товар може бути  замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при  описі кожного Товару у випадку проведення акцій, зняття Товару з продажу та інше.
  3.5. Після оформлення замовлення  представник Продавця відправляє повідомлення на  контактний email Покупця з підтвердженням прийняття замовлення.  Отримання email-повідомлення Покупцем є підтвердженням  прийняття замовлення. В подальшому представник Продавця може зв’язатися з Покупцем  (по телефону або через електронну пошту) для уточнення інформації щодо умов замовлення  та доставки. Відправка замовлень з післяплатою здійснюється лише після  підтвердження номеру телефону клієнта.
  3.6. Детальна інформація про замовлення з  зазначенням найменування, ціни, кількості обраного Товару, а також сума до оплати  міститься в розділі “Мій кабінет” на сайті та/або надсилається на електронну адресу Покупця після оформлення  замовлення.
  3.7. При неможливості замовлення, придбання  та доставки Товару представник Продавця повідомляє про це Покупця (по контактному  номеру телефону або через електронну пошту).
  3.8. За відсутності Товару Покупець вправі  замінити його іншим Товаром або анулювати замовлення.

4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

  4.1. Ціна Товару на сторінках Сайту зазначається  в гривнях за одиницю Товару та є інформаційною.
  4.2. Зазначена на Сайті ціна Товару може  бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Ціна на замовлений Товар не  підлягає зміні після підтвердження прийняття замовлення відповідно до п. 3.5.  цього Договору.
  4.3. Повна вартість замовлення складається  із:
  - вартості Товарів (з усіх розділів сайту);
  - вартості послуг з доставки Товару.
  4.4. Порядок здійснення оплати за Товар  визначається у розділі «Оплата».

5. ДОСТАВКА ТОВАРІВ.

  5.1. Способи, порядок та строки доставки  Товару зазначені на сайті в розділі «Доставка». Порядок та умови доставки замовленого Товару погоджуються Покупцем з представником  Сайту.
  5.2. Доставка Товарів, які були  замовлені та придбані Покупцем, здійснюється Продавцем або третьою особою (Перевізником).  При здійсненні доставки Товару, Товар передається безпосередньо Покупцю, або  Представнику Покупця.
  5.3. Для виконання зобов’язань за цим  Договором Продавець має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або  фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення  тощо.
  5.4. Вартість доставки Товару в рамках кожного  замовлення розраховується виходячи із ваги всіх замовлених Товарів, адреси доставки  замовлення, тарифів на доставку, які описані на сайті в розділі «Доставка» та оплачується  Покупцем.
  5.5. Сторони домовились, що Продавець  виконав свої зобов’язання за цим Договором після передачі (отримання) Покупцем  замовлених Товарів.
  5.6. Перехід ризиків та права власності  на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент приймання-передачі  Товару.
  5.7. Порядок повернення Товарів  визначається у розділі «Повернення Товару».

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 6.1 Продовольчі товари не підлягають обміну (поверненню) згідно діючого законодавства про захист прав споживачів.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  7.1. Сторони несуть відповідальність передбачену  чинним законодавством України та цим Договором.
  7.2. Продавець не несе відповідальності за  шкоду, яка була завдана Покупцю внаслідок неналежного використання ним Товарів,  замовлених в інтернет-магазині, та/або неналежного їхнього зберігання.
  7.3. Сторони звільняються від відповідальності  за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин  непереборної сили.
  7.4. Всі спори та суперечки, які  виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються  шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право  звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  8.1. Договір діє з моменту його укладення,  тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем, в порядку передбаченому  цим Договором.
  8.2. Договір діє до моменту повного виконання  Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
  8.3. Сторони можуть достроково розірвати  Договір за взаємною згодою.
 
 

9. ІНШІ УМОВИ

  9.1. Продавець має право в  односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без попереднього  повідомлення про це Покупця. Нова редакція цього Договору вступає в силу з  моменту опублікування її на Сайті.
  9.2. Всі інформаційні матеріали, які  опубліковано в інтернет-магазині, носять довідковий характер та не можуть в  повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики Товару,  включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Покупця  питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару та іншого, Покупець  має можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за  телефонами, та іншими способами зв’язку, зазначеними на сайті для з’ясування  повної інформації про Товар.